وبلاگ عفاف و حجاب حجاب مصونیت است نه محدودیت و اگر بخواهیم بهتر بگوئیم محدودیتی است برای ایجاد مصونیت. دوستان عزیز این نشریه جهت ترویج حجاب و عفاف و آشنایی شما عزیزان با این مسئله آماده شده است. امیدوارم گامی هرچند كوچك جهت حفظ حجاب در جامعه برداشته باشم. لطفا مرا از نظرات سازنده خود بهره مند كنید. مدیر نشریه الکترونیکی «گل حجاب عطر عفاف» http://Efafazadfasa.mihanblog.com 2020-06-04T03:00:21+01:00 text/html 2019-12-23T08:50:38+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب فایل پاورپوینت حجاب در آیات و روایات http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/37 <div><br></div><div><h2 style="text-align: center; font-family: &quot;b koodak&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, Helvetica; line-height: 1.4em; font-size: 20px; padding-bottom: 3px; font-weight: normal; margin: 0px;"><font color="#990000" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;"><a href="http://mohajabe.blog.ir/post/107/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">فایل پاورپوینت حجاب در آیات و روایات</a></font></h2></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/5481626989056351180/mohajabe.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/download/7696889493295511764/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA.pptx" style="color: rgb(204, 15, 0); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: -webkit-center;">دریافت فایل</a></div><div><span style="color: rgb(20, 29, 103); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: -webkit-center;">حجم: 562 کیلوبایت</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-12-23T08:42:00+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب گزیده بیانات رهبر پیرامون حجاب و عفاف http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/35 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif"></div><div><br></div><div><p align="left" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;">به نام خدا</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><b><font color="#006600">*مردم ما چادر را انتخاب كرده‌اند. البته ما هیچ وقت نگفتیم كه «حتماً چادر باشد، و غیرچادر نباشد.» گفتیم كه «چادر بهتر از حجابهاى دیگر است.» ولى زنان ما مى‌خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، پیش از آن‌كه یك حجاب اسلامى باشد، یك حجاب ایرانى است. مال مردم ما و لباس ملى ماست.(مهرماه 73)</font></b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><b><font color="#006600"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><b><font color="#006600">*خانمها خیلى باید مراقبت كنند مسئله‌ى حجاب را، مسئله‌ى عفاف را؛ وظیفه‌ى آنهاست، افتخار آنهاست، شخصیت آنهاست.(اردیبهشت ماه 91)</font></b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><b><font color="#006600"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><b><font color="#006600">*حجاب مایه‌ى تشخص و آزادى زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه‌ى مادیگرایان، مایه‌ى اسارت زن نیست. زن با برداشتن حجابهاى خود، با عریان كردن آن چیزى كه خداى متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را كوچك میكند، خودش را سبك میكند، خودش را كم‌ارزش میكند. حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذارى زن است، سنگین شدن كفه‌ى آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلى قدر دانست و از اسلام باید به خاطر مسئله‌ى حجاب تشكر كرد؛ این جزو نعمتهاى الهى است.(اردیبهشت ماه 91)</font></b></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px;"></p></div> text/html 2019-07-23T06:41:20+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب حد پوشش زن در نگاه قرآن و تاریخ http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/34 <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></p><p align="center"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">موضوع زن در اسلام همچنان که از موضوعات مهم فکری و اندیشه‏ای است از نظر تاریخی نیز اهمیت فق العاده‏ای دارد. با نگاهی به تاریخ صدر اسلام، به ویژه عصر نبوی در می‏یابیم که زنان در عرصه‏های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور فعال داشته‏اند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">حد پوشش</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">اسلام برای کاستن از آسیب‎های حضور اجتماعی زن، دستور به رعایت پوشش مناسب برای زنان داده است. حجاب، هم زمینه انحرافات اخلاقی را کم می‎کند و هم به زن امنیت و آرامش و مصونیت می‎بخشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">شواهد متعددی از قرآن کریم حاکی از این نکته است که در جامعه عرب قبل از اسلام، زنان برای حضور در اجتماع، پوشش مناسب و مطلوبی نداشتند. نهی قرآن از متابعت از آن الگو و دستورات اصلاحی برای پوشش زنان، از برخی نقص‎ها و کاستی‏ها در پوشش زنان آن دوره و فاصله آن با پوشش مورد نظر اسلام حکایت دارد. برخی تاریخ‏پژوهان نیز این نکته را تأیید می‎کنند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">حدود حجاب اسلامی برای بانوان از نظر قرآن كریم</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">برخی از سوره&nbsp;ها و آیات مربوط به حجاب عبارتند از:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">1. سوره نور، آیات 30، 31، 33 و 60; 2. سوره احزاب،، آیات 35، 53، 55، و 59. از نظر شرع اسلام زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند; ولی پوشاندن صورت و دست&nbsp;ها از مچ به پایین واجب نیست.[ توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 417، مسئله 2435]</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">حكم پوشش در مكان&nbsp;هایی كه درمعرض دید نامحرم است باید اجرا شود; فرقی نمی&nbsp;كند كه نامحرم در منزل یا غیر منزل باشد; حتّی در مورد افراد نامحرمی كه همیشه با انسان ارتباط دارند، این حكم و امثال آن جاری است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">در مورد حجاب واجب، كافی است كه زن به هر وسیله&nbsp;ای كه می&nbsp;تواند خود را بپوشاند و لباس خاصّی شرط نیست; ولی پوشیدن لباس&nbsp;های تنگ و چسبان و همچنین لباس&nbsp;های زینتی اشكال دارد.[ همان، ص 421]</span></p> <div class="GeneralSooTitr" style="text-align: justify;"> <div class="SooTitrContent" style="margin: auto;"> <p align="center"><span style="color: #0000ff;">زن تا موقعی که در حجاب است، حق است؛ موقعی که از حجاب در آمده است وجهه ی خلقی پیدا می کند. وقتی وجهه ی خلقی پیدا کرد، دیگر تواناییش شکسته می شود . این است که حجاب برای زن یک احترام است که زن بیشتر شبیه به خداوند شود</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">خداوند متعال در سوره نور آیه 31 خطاب به زنان مۆمن می&nbsp;فرماید كه وظیفه دارند زینت&nbsp;هایی را كه معمولا پنهان است، در نزد نامحرمان بپوشانند.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">«وَ&nbsp;قُل لِّلْمُۆْمِنَـتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ&nbsp;لاَ&nbsp;یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ&nbsp;لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَ&nbsp;لاَ&nbsp;یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ ...; (نور، 31)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">و به زنان با ایمان بگو: چشم&nbsp;های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ كنند و زینت خود را جز آن مقدار كه ظاهر است، آشكار ننمایند و ]اطراف [روسری&nbsp;های خود را بر سینه خود افكنند ]تا گردن و سینه با آن پوشانده شود[ و زینت خود را آشكار نسازند، مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان و ...»</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">اگر چه مهم، رعایت حجاب است و پوشیدن چادر، الزامی ندارد، ولی چادر، بهترین نوع حجاب و نشانه ملی زنان جامعه ایرانی است. مانتو و مانند آن، اگر چه با شرایطی مناسب است، اما چون سبب نمایان شدن اندام و برجستگی&nbsp;های بدن زن می&nbsp;شود، ممكن است منشأ تحریك و فساد باشد. عقل انسان بین خوب و خوب&nbsp;تر، قطعاً خوب&nbsp;تر را انتخاب می&nbsp;كند; بنابراین، چادر عاقلانه&nbsp;تر و بهتر است.[تفسیر نمونه، آیة الله مكارم شیرازی، ج 14، ص 434ـ448، دارالكتب الاسلامیة / آن چه باید یك زن بداند، اسدالله محمدی&nbsp;نیا، ص 163ـ164]</span></p> <div class="GImg" style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/06/13922425216642981834921963231812407012139.jpg" alt="چادر" align="right"></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">از آنجا که چگونگی پوشش زنان در جامعه صدر اسلام به گونه‏ای نبود که زیبایی‏ها و زینت‎های آنان را بپوشاند. قرآن آنان را به نحوه صحیح پوشش دستور می‎دهد، خداوند متعال به منظور حفظ عفت جامعه، حتی زنان مسلمان را از نمایان کردن بدن خود بر زنان غیر مۆمن نهی می‏‎کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">در روایات علت این امر، بی مبالاتی زنان غیر مۆمن در توصیف زنان مسلمان برای شوهران خود دانسته شده است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">قرآن در آیه‏ای دیگر زنان پیامبر را که باید سرآمد و الگوی زنان جامعه اسلامی باشند، از خودنمایی و ظاهر نمودن زیبایی‎ها در مقابل دیگران نهی می‎کند. با توجه به آیات دیگر قرآن، نمی‎توان زنان دیگر را از ممنوعیت تبرج و خودنمایی مستثنی دانست.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p align="center"><span style="color: #0000ff;"><img src="http://avazak.ir/Java/line/Avazak.ir-Line11.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></p><br>برچسب‌ها: <a href="http://kalamenooor.blogfa.com/tag/%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa">ایات</a>, <a href="http://kalamenooor.blogfa.com/tag/%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8">حجاب</a>, <a href="http://kalamenooor.blogfa.com/tag/%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4">پوشش</a>, <a href="http://kalamenooor.blogfa.com/tag/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86">قران</a> text/html 2019-06-16T05:51:12+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب دهکده حجاب http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <strong style="color: #ff0000;"><span>در اینجا می توانید راهی که خیلی آسان و بی سر و صدا، هویت و حیای شما را می گیرد ببینید.</span></strong> <p align="center"><img style="height: 265px;" src="http://s4.picofile.com/file/8100068026/k877_945380_5425210991166.jpg" alt="" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></p> </div></div></div> text/html 2019-06-16T05:49:21+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب سخن مقام معظم رهبری http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8328932026/zzz.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-01-02T07:06:48+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب آیا حجاب برتر یعنی چادر ؟ http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/30 <div class="post"> <h2 align="center"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></h2><div class="post"> <h2><a href="http://samsam1356.blogfa.com/post/519/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%da%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-">آیا حجاب برتر یعنی چادر؟</a></h2> <div class="postbody"> <div class="postcontent"> <p align="center"><span style="color: #330066;"><img src="http://img.tebyan.net/big/1388/08/18519981061350113171176192421313696139.jpg" alt="چادر مشکی " align="absmiddle"></span></p> <p align="center"><b><span style="color: #330066;">آیا در قرآن آیه ای وجود دارد که بر چادر به عنوان حجاب برتر دلالت کند؟</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">در پاسخ باید گفت: در آیه 31 از سوره نور، خداوند به زنان مسلمان دستور می دهد</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">که پوششهای خود را بر روی گریبان هایشان بیاندازند.[1] " خمر" که در این آیه آمده</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">است به معنای «لباسی است که زن با آن، سر و سینه خودش را بپوشاند»[2].&nbsp;</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">که ظاهرا چیزی شبیه مقنعه یا بزرگتر از آن است.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">در آیه 33 سورۀ احزاب خداوند نیز می فرماید:</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">« اى پیامبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر خود را بر خود فرو</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">پوشند. این مناسب‏تر است، تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">&nbsp;و خدا آمرزنده و مهربان است.»[3]</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">براى جلباب که در این آیه آمده است، دو معنا ذكر شده است:</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">1- پوششى كه سر و گردن و بالاتنه را مى‏پوشاند (مقنعه).</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">2- چیزى كه تمام بدن را بپوشاند (چادر).[4]</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">اگر كسى بتواند به شكل صحیح از چادر استفاده كند، مسلماً چادر حجاب برتر</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">است زیرا حكمت‏هاى حجاب در چادر بیشتر یافت مى‏شود، گرچه پوشیدن چادر</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">&nbsp;واجب نیست. حجاب منحصر در چادر و حتى مانتو نیست، بلكه هر لباسى كه</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">غیر از وجه و كفین (دست‏ها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریك و جلب توجه</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">&nbsp;نامحرم نگردد كافى است ولى باید توجه داشت كه همان طور كه بقیه واجبات</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">&nbsp;داراى مراتب مختلفى مى‏باشند حجاب نیز داراى مراتب خوب، متوسط</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #330066;">و خوب‏تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب مى‏گردد.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #ff3399;"><strong>_________________</strong></span></b></p> <p align="center"><b><span style="color: #006633;">[1] وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِن‏.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #006633;">[2] مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج3، ص 127.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #006633;">[3] یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #006633;">&nbsp;جَلَابِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ.</span></b></p><b> </b><p align="center"><b><span style="color: #006633;">[4] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج1، ص 272.</span></b></p> <p align="center">&nbsp;</p> </div> </div> </div><h2 align="center"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></h2><div class="postbody"><div class="postcontent"><p align="center"><span style="color: #006633;"><br></span></p> </div> </div> </div> text/html 2019-01-02T07:02:29+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب تاریخچه حجاب در اسلام http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></div><div align="center"><font size="2"><font color="#cc00ff">&nbsp;</font></font><font size="4" color="#cc00ff">تاریخچه حجاب در اسلام</font> <p><font color="#006600"><b><font size="2">حجاب به معنای پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم از احكام ضروری دین اسلام است. در ادیان الهی دیگر از جمله آئین زرتشت، یهود و مسیحیت نیز این حكم با تفاوتهایی وجود دارد. در سرزمینی كه اسلام در آن ظهور كرد زنان با صورتی گشاده و گریبانی چاك در معابر آمد و شد می كردند. برخی نویسندگان چنین اظهار نظر كرده اند كه پوشش اسلامی نتیجه تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان و رومیان است و در نتیجه، اسلام نسبت به چگونگی حضور زن در برابر نامحرم قانونی خاص ندارد و آن چه امروز به صورت دستوری شرعی در آمده، مستندی شرعی ندارد. این نوشتار به تحقیق درباره صحت و سقم نظر می پردازد.</font></b></font></p><p><br><font color="#006600"><b><font size="2"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></font></b></font><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></p></div> text/html 2019-01-02T06:57:05+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب اشنا کردن فرزندانمان با پوشش حضرت زهرا س http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><img style="WIDTH: 368px; HEIGHT: 170px" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/57376/1_38.gif" alt="یاوران حجاب" style="width: 428px; height: 527px;" width="428" hspace="0" height="527" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"><img src="http://hrsch.ir/upload/10/gol.gif" width="95" height="117"></div><div align="center"><div align="center"><img style="WIDTH: 368px; HEIGHT: 170px" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif"></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-15T06:01:11+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب حجاب یعنی... http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/27 <h2 style="text-align: center;" class="itemTitle">حجاب یعنی...</h2><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(128, 128, 0);">حجاب </span>یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">حجاب </span>یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">حجاب</span> آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 204, 255);">حجاب</span> تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">حجاب</span> تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">حجاب</span> تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">حجاب</span> بوته ی خوشبوی گل عفاف است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);">&nbsp;<span style="color: rgb(128, 0, 0);">حجاب</span> سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;<span style="color: rgb(192, 192, 192);">حجاب</span> </span>سند اطاعت از فرمانده هستی است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(51, 153, 102);">حجاب</span> زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="color: rgb(255, 255, 0);">حجاب</span> گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.</span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span style="color: rgb(153, 51, 102);">وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد</span></span></b></p><b> </b><p style="text-align: center;" dir="rtl"><b><span style="color: rgb(153, 51, 102);">حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.</span></b></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><br></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><br><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><br> text/html 2018-11-26T11:28:58+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان - بخش سوم http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><div id="par" dir="rtl" style="padding: 5px 15px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-indent: 10px;" align="justify"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان بخش سوم :</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 102);">دانشگاه مدیریت ماهاریشی آمریكا:</span> موهای بلند وپوشش لباس‌های لی مجاز نیست.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">موسسه‌ بین‌المللی فناوری سیریندهورن:</span> پوشیدن لباس‌های جین مقبول نیست.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه بریستول انگلستان:</span>پوشیدن شلوارهای "لی" و شلوارك مجاز نیست.&nbsp;</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه ویرجینیای جنوبی: </span>پوشش دختران و پسران باید عفیف و آراسته باشد.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه باب جونز آمریكا:</span> "تاتو كردن " و آرایش بیش‌ از حد قابل قبول نیست.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه ادكونل آجاسین نیجریه:</span>پوشیدن هرگونه لباس‌ اندام‌نما "غدغن " است!</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه مسیحی آبیلن:</span>استفاده ازلباس‌های نامناسب وخلاف شئونات مسیحیت ممنوع</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه تگزاس آمریكا:</span> آرایش‌های غلیظ و غیرمتعارف ممنوع است.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">دانشگاه آكسفورد:</span> لباس باز و بدن‌نما و مدل‌های افراطی مو ممنوع است.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">كالج رابرت تركیه:</span> ضوابط مشخص برای موی پسران و اصلاح صورت.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 0);">گرین ویل شمالی آمریكا:</span> آرایش‌كردن و پوشیدن لباس‌های اندام‌نما مجاز نیست.</strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><b><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">جهت مشاهده ضوابط دانشگاه های مذکور به ادامه مطلب مراجعه فرمائید :</font></b></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p><div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></p> </div></div> text/html 2018-11-20T07:24:01+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب حجاب در کلام شهیدان http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/24 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="text-align: center;"><font size="4">حجاب در کلام شهیدان</font></p><p style="text-align: center;"><img src="http://miad-shiraz.persiangig.com/hejab/hejab%20%20%20sdahid.jpg" width="357" height="64"></p><p><strong><span style="font-size: x-small;">مادرم، خواهرم، و همسرم حجابتان را حفظ کنید که سنگر شما حجاب است. این خون شهدا که مى‏ریزد براى اسلام و مکتب و قرآن است شما </span></strong><strong><span style="font-size: x-small;">اگر حجابتان را حفظ نکنید باعث شکست اسلام و قرآن و مکتب و باعث رنجش ما مى‏شوید. </span></strong></p> <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" height="18">(شهید محمدرضا ذوالفقاری) <img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" height="18"></span></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: x-small;">خواهرم! حجابت را حفظ کن تن پوشت را حفظ کن. خواهرم! نگذار پوشش از تو بگیرند؛ نگذار به اسم آزادى زن، با تو و دیگر خواهرانم، همانند شى‏ء رفتار کنند. این فریاد، از اعماق قلبم است که تمام خواهرانم با حفظ حجاب، پوزه ى دشمن را به خاک بمالند و با حفظ آن، از نفوذ خارجى در جامعه جلوگیرى کنند.&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" height="18">(شهید علیرضا ملازاده یزدانی) <img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" height="18"></span></p> <p><strong><span style="font-size: x-small;">&nbsp;ای خواهرانم! شما هنوز کوچکید و از وضع آشفته دنیای خاکی خبرندارید. فقط این را بدانید کسانی که دل به دنیا بسته اند فانی و نابود شدنی هستند و این را برای آینده و ذخیره خود بگیرید که حجاب زینت زن است و دوست ندارم خواهرانم درآینده مادرتان که نمونه زن باحجاب است برخلافش بدون حجاب باشید.</span></strong></p> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif" width="18" height="18">(شهید علیرضا هوشمند یوسف زاده) </span></div> text/html 2018-11-19T06:48:47+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب حجاب از نظر امام رضا (ع) http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7863694943/ya_zamene_ahoo_gif.gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">فلسفه حجاب از دیدگاه امام رضا علیه السلام</font></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000099">امام رضا علیه السلام در مورد اینكه چرا نگاه مردان نامحرم به موی زنان متاهل و مجرد حرام است ،‌ فرمود: <strong>این نگاه زمینه ساز هیجانی است كه درفرد نسبت به فساد كشش ایجاد می كند</strong> و زمینه ارتكاب عمل ناپسند را كه حرام است فراهم می نماید و همانند نگاه به موی زن نامحرم نظر به سایر قسمت های بدن زن كه نگاه به آن حرام است نیز حرام می باشد . ولی مواردی را خداوند استثنا نموده است ؛ چنانچه در قرآن می فرماید : « بر پیرزنانی كه مردان میل به ازدواج با آنها نمی یابند ؛ ایرادی نیست اگر حجابی نداشته باشند ؛ مشروط بر آنكه خود را نیارایند» ،‌مطابق این آیه قرآن نگاه مردان به سوی چنین زنانی اشكال ندارد.</font></span></span></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#000099"></font><br><b><font color="#003300">(بحار الانوار ، ج104،ص 36)</font></b></span></span></p></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-11-19T06:45:31+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب جلسه عفاف و حجاب دانشگاه آزاد فسا در دفتر ریاست دانشگاه http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/22 <div><br></div><div style="direction: rtl;" align="center"><font color="#003300"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><b>جلسه عفاف و حجاب دانشگاه آزاد فسا در دفتر ریاست دانشگاه</b></font></span></font></div><div style="direction: rtl;" align="center"><font color="#003300"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><b><br></b></font></span></font></div><div style="direction: rtl;"><br></div><div style="direction: rtl;" align="center"><img alt="" src="http://www.iaufasa.ac.ir/_DouranPortal/images/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/1397/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86/909133410_924361.jpg" width="412" height="274"></div> text/html 2018-11-19T06:39:42+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب ازدواج آسمانی http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/21 <div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">عاقد: خدا</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">شاهد: رسول خدا (ص)</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">دفتر: لوح محفوظ</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">مکان: عرش</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">عروس: کوثر</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">داماد: حیدر</span></a></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#003300"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/"><span style="FONT-SIZE: 18px">سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک</span></a></font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/animation/86.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div></div></div> text/html 2018-04-08T06:58:43+01:00 Efafazadfasa.mihanblog.com کانون عفاف و حجاب نقش حجاب و عفاف در عظمت زن http://Efafazadfasa.mihanblog.com/post/20 <div><p align="justify" style="color: rgb(65, 55, 35); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#ff00ff"><b>حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به تعبیری لطیف‌تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب.</b></font></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(204, 0, 51);"><a href="http://bahar22.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><img border="0" alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/10/image/26.gif" width="279" height="36" style="border-width: 0px; border-style: none; margin: 0px; padding: 0px;"></b></font></a></p><div align="justify" style="color: rgb(65, 55, 35); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="http://bahar22.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></a></div><p style="color: rgb(65, 55, 35); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(204, 0, 51);"><b><br><br><font size="2"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#006633">حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی مطرح است. همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و آن تفاوت این دو واژه است. در برخی کتب لغت حجاب را این‌گونه تعریف کرده‌اند: �الحجاب، المنع من الوصول� حجاب یعنی آنچه مانع رسیدن می‌شود.(۱)</font></font></font></b></p><b><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: rgb(65, 55, 35); text-align: justify;"></font></b><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(204, 0, 51);"><a href="http://bahar22.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><img border="0" alt="عكس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات كام ------------- bahar22.com ------------ عكس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/10/image/29.gif" width="353" height="23" style="border-width: 0px; border-style: none; margin: 0px; padding: 0px;"></b></font></a></p><div align="justify" style="color: rgb(65, 55, 35); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="http://bahar22.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></a></div><p style="color: rgb(65, 55, 35); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"></p><p align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; color: rgb(204, 0, 51);"><b><br><br></b></p></div>