تبلیغات
وبلاگ عفاف و حجاب - احادیث


1) حیاتمام دین است .          پیامبر اکرم ( ص )

2) کسی که عفت داشته باشد ، گناهانش سبک و منزلتش در درگاه خداوند زیاد خواهد بود .     پیامبر اکرم ( ص )

3) حیا زیباست ولی از جانب زنان زیباتر .         پیامبر اکرم ( ص )

4) آنچه از حیا ریشه می گیرد عبارت است از :  نرمش ، مهربانی ، در نظر داشتن خدا در آشکار و نهان ، سلامت ، دوری کردن از بدی ، خوشرویی ، گذشت ، بخشش ، پیروزی و خوش نامی در میان مردم . این ها پدیده هایی است که خردمند از حیا می برد .            پیامبر اکرم ( ص )

5) بارز ترین درجه زنان سه چیز است :

1. پوشیدن چشم از نامحرم  2. پوشیدن تمام اندام از بیگانگان  3. کم و با حیا از منزل بیرون شدن .                                   پیامبر اکرم ( ص )   

6) زن آسیب پذیر است . وقتی از خانه خارج می شود شیطان او را احاطه می کند و او در وادی شیطان قرار می گیرد .             پیامبر اکرم ( ص )

 7) حیا دارای 10 قسم است : 9 قسم آن در زنان است و 1 قسم آن در مردان است .   

    پیامبر اکرم ( ص )

8) نگاه به نامحرم تیری زهر آلود از ناحیه شیطان است .          پیامبر اکرم ( ص )

9) ایمان ندارد آنکه شرم و حیا ندارد .          پیامبر اکرم ( ص ) 

10) هر دینی منشی دارد و منش اسلام حیاست .          پیامبر اکرم ( ص )  
تاریخ : یکشنبه 19 دی 1395 | 11:55 ق.ظ | نویسنده : کانون عفاف و حجاب | نظرات