اظهار نكردن زینت و آرایش در اجتماع

تمایل درونی زن به ارتقاء زیبائیهای طبیعی و نیز ایجاد جاذبیتهای مصنوعی، محرك اساسی او در روی آوردن به آرایشهای مختلف و تزیین به زیورالات گوناگون است و در راستای ارضاء همین كشش درونی است كه همواره شاهد طراحی، ساخت و عرضه اشیاء گرانبهای زینتی در قالب مدلهای مختلف هستیم. وجود این كشش طبیعی از یك سو و القائات فرهنگ برهنگی كه خویشتن و شخصیت معنوی انسان را از درون تهی كرده است و آن را تا سطح كالبد فیزیكی و جسمانی تنزل داده است، مجموعا موجب شده است تا اشیاء فوق علی رغم گرانی قیمت جزء اقلام ضروری زندگی بسیاری از خانواده ها قرار گیرد و بطور متوسط رقم قابل توجهی از هزینه های جاری خانوادگی را بخود اختصاص دهد.
اسلام در عین به رسمیت شناختن این تمایل طبیعی در چارچوب تعالیم اخلاقی و تربیتی خود، ارضاء آن را تنها در كادر منزل و اختصاصا برای همسر مجاز دانسته است.

پرهیز از استعمال بوی خوش

استعمار عطر و دیگر مواد خوشبو كننده، اگرچه فی نفسه جایز و از منظر رعایت بهداشت فردی و نقش آن در ارتقاء جاذبیت اجتماعی امری مستحسن و مقبول است اما در مورد زنان نمی توان با یكسونگری و عطف توجه به آثار مثبت بهداشتی مترتب بر آن، به جواز استعمال آن بطوركلی در همه محیط های فعالیت زن فتوا داد. اگر هدف از پوشش مخفی نگاه داشتن زیباییها و از میان بردن حساسیتها و زمینه های تحریك جنسی و در نتیجه ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای زن و مرد، در عرصه های گوناگون حضور و فعالیت این دو قشر است.
استعمال عطر در صورتی كه توجه دیگران را به سوی زن، معطوف سازد شرعا غیرمجاز خواهد بود. زیرا تخلف در این بُعد، آثار مطلوب از حجاب را ناممكن می سازد. در روایات دینی، استشمام بوی خوش از نامحرم در صورتی كه ناشی از اختیار فرد باشد گناه شمرده شده است و مؤمنین باید در راستای نیل به طهارت نفسانی از این لغزشها نیز احتراز جویند.
تناسب اجزای لباس
ضرورت رعایت و همسویی كامل با ارزشها و الگوهای فرهنگی حاكم، طبع زیباجویی انسان را در بسترهای شخصی جهت می دهد و از آزادی عمل و لجام گسیختگی آنها كه پراكندگی در آداب و رفتارهای مورد انتظار را به همراه دارد، مانع می گردد. انتخاب لباس و تناسب میان اجزاء آن نیز همچون همه رفتارها از الگوهای خاصی پیروی می كند كه با رعایت مصالح كلی و در جهت دستیابی به اهداف و غایات خاصی از سوی نظام اجتماعی طراحی و به عنوان قالبهای خاصی، جهت انتظام بخشی به رفتارها به همگان عرضه شده است. در جامعه اسلامی نیز بانوان تنها به رعایت الگوهای مصوب و مورد امضای دین مكلف خواهند بود و تمایلات زیباخواهی خود را تنها در این چارچوب و با رعایت ملاكات كلی حاكم بر آنها می توانند ارضاء كنند.


تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397 | 11:19 ق.ظ | نویسنده : کانون عفاف و حجاب | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات